77 83 81 23 / 911 95 847 vaarjer@online.no

Vi produserer tømmerhytter i alle størrelser, våre hytter er fullisolert og stavlaftes. Stavlaft er en eldgammel tradisjon og vi har vidreutviklet teknikken med egne paneler og metoder. Er du på jakt etter en varm stabil hytte eller bolig er denne teknikken aktuell. Vi samarbeider med Bjørkeng Anleggsdrift om grunn arbeidene/tomtearbeidene. For tiden er vi igang med en hytte ved Takvannet og en hytte ved Fjellfroskvannet, disse byggeplassene kan besøkes for å få et innblikk i våre metoder. Ferdig hytte i Øverbygd kan vises for intereserte.