77 83 81 23 / 911 95 847 vaarjer@online.no

Vi produserer tømmerhytter i alle størrelser, våre hytter er fullisolert og stavlaftes. Stavlaft er en eldgammel tradisjon og vi har vidreutviklet teknikken med egne paneler og metoder. Er du på jakt etter en varm stabil hytte eller bolig er denne teknikken aktuell. Vi samarbeider medO. M. Simonsen Maskin AS, Øverbygd Elektro AS og Bjørkeng Anleggsdrift om grunnarbeid/tomtearbeid. Ferdig hytte i Øverbygd kan vises for intereserte.